Egersund byhistoriske leksikon

Lundeåne

Nedre del av Lundeåne med Aabergs mølle i bakgrunnen. Foto: P. A. Flak/DF

Lundeåne (off.: Lundeåna) utgjør sammen med Eieåne den nedre del av Hellelandsvassdraget, et vassdrag som har et nedslagsfelt på 243,3 km3 og en høydeforskjell på 0 til 906 m.o.h. Åne (elva) har sannsynligvis navnet sitt etter stedsnavnet Lunden. Lengden er rundt 1,2 km.

Fra sitt utløp i Slettebøvatnet renner den mellom Hafsøya og Hobdalen til den treffer Elverhøy og passerer på begge sider av denne. Omtrent halvvegs mellom Slettebøvatnet og utløpet i Vågen, nedenfor Nedre Sandbakkvei 10, er det bygd ei renne som leder vann fra elva mot inntaket til byens eldste kraftstasjon, bygget av Egersunds Uldvarefabrik i 1900. Den er fortsatt i drift. Før ullvarefabrikken var det Aabergs mølle som utnyttet vasskraften her.

Før det ble alminnelig med innlagt vann i husene var det var allmenne vaskeplasser i elva i enden av Bjerkreimsgaten og ved det sørvestre hjørnet av Damsgårdsbrua.

Kryssing av elva skjedde fra gammelt av ved et vadested omtrent der Damsgård bru ligger i dag. Her var det også gangsteiner som ga folk mulighet til å ta seg tørrskodd over åne. Siden var her ei kloppebru før dagens bru ble bygd i slutten av 1840-åra.

Fram til 1850-åra lå Lundeånas utløp i Vågen lenger inne enn i dag. Da var Lervika ei vik og Planen var ikke fylt ut. Som følge av store flomskader, forårsaket av ekstremværet Synne, ble det i 2016/17 utført store flomsikringstiltak i elva mellom Elverhøy og utløpet i Vågen.1)

1)
Kilder: NVE: Flomsonekart, Delprosjekt Egersund; Arvid Midbrød: Der Egersund ble lagt. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 26 f; Abram K. Sørdal: Samferdsel og kommunikasjon i Eigersund og omegn i eldre til. Dalane Folkemuseums årbok nr. 14, s. 47; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 184