Egersund byhistoriske leksikon

Planen

Folkelig betegnelse på Fabrikkplassen.