Egersund byhistoriske leksikon

Lervika

Utsnitt av Bykart 1868
Lervika cirka 1895. På gressområdet til høyre, Areneset, ligger i dag et stort forretningsbygg som bl.a. inneholder leiligheter, bank, tannleger og flere butikker. Foto: E. H. Torjusen/Dalane Folkemuseum DFF-EHT0329 (utsnitt)

Tidligere ei vik ved Lundeåne sitt utløp i Vågen, mellom Arenes og Reinen. Ler kommer av leire, altså ei vik med leirgrunn.

Området ble fylt igjen en gang i tidsrommet 1893-1897 1), hovedsakelig med masse fra Marieminde, og brukes nå til parkeringsplass og veigrunn. Deler av bebyggelsen rundt Lervika som ble oppført etter Bybrannen i 1862 bærer tydelig preg av å ha blitt oppført som sjøboder.

Lervika har gitt navn til gata Lerviksbakken. Selv fikk Lervika et nytt navn etter at den ble fylt igjen: Nytorget.

1)
basert på samtidige fotografier