Egersund byhistoriske leksikon

Bjerkreimsgaten

Bjerkreimsgaten. Utsnitt av Reguleringsplan 1905.

Sidegate til Nyeveien, mellom denne og Lundeåne, vist på Reguleringsplan 1858 som Gade No.20 og utbygd etter denne planen.

Gata fikk sitt navn i 1905. Opprinnelig var den foreslått å skulle hete Vaskegaden da det i enden av gata var en trapp mot elva hvor det ble vasket tøy.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 41