Egersund byhistoriske leksikon

Elverhøy

Elverhøy i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Allerede seks uker etter stiftelsen i 1878 kjøpte Egersunds Skog- og Treplantningsselskap en holme i Lundeåne, Bilstadholmen, av Anders Ellingsen som i 1876 hadde kjøpt den av Ole Bilstad. Treplantningsselskapet hadde ervervet sin første eiendom.

Holmen ble beplantet de påfølgende år, og i 1889 ble det bygget bru mellom Nyeveien og holmen. Deretter ble det opparbeidet stier både rundt holmen og til toppen. Samtidig ble Elverhøy tatt i bruk som navn på holmen.

Kvelden den 24. september 1893 ble det for første gang arrangert fest på Elverhøy. Det var anskaffet 25 papirlykter og kjøpt inn fyrverkeri for 10 kr, og inngangsbilletten kostet 25 øre. I 1896 ble det bygd paviljong. Det ble innledningen til en tradisjon med folkefester og arrangementer som har holdt seg opp til våre dager. Elverhøy var byens forlystelsesplass.

Til tross for at selskapet slet økonomisk og hadde flere større prosjekter på gang, sto Elverhøy ferdig med ny paviljong og ny danseplass i 1936. 17. mai 1938 var veien mellom Elverhøy og Sandbakkene opparbeidet. I 1949 fikk danseplanen sementdekke.

1950- og 1960-tallet ble Elverhøys storhetstid, og det var arrangementer med berømte artister fra nær og fjernt. Opptil 2 400 betalende tilskuere kunne delta, og det hele ga en jevn og god inntekt til Treplantningsselskapet. De mange arrangementene og den store publikumstilstrømmingen medførte at både danseplan, sceneanlegg, broer og toaletter måtte oppgraderes, noe som ble gjort og ferdigstilt i 1961.

Men tidene endret seg, og byen fikk etter hvert andre steder der større arrangementer kunne avvikles. Elverhøy hadde utspilt sin rolle, og i 1999 ble tanken om å gjøre holmen om fra en utendørs danseplass til et parkområde for rekreasjon lansert. Forslaget møtte både applaus og motstand, men en oppgradering av hele anlegget ble gjennomført og sto ferdig i 2005.1)

I 2013 ble den gamle brua fra 1961 mellom Elverhøy og Rio erstattet med ei ny bru.

1)
Leif Dybing: 100 år i naturens tjeneste: Egersund Skog og Treplantningsselskap 1878-1978. Hefte fra Egersund Skog og Treplantningsselskap; Egersund Skog- og Treplantningsselskap 1878-2003 Artikkel i bilag til Dalane Tidende fredag 23. april 2004