Egersund byhistoriske leksikon

Lunden

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Lunden kalles det området som Fjellveien i dag går gjennom. Tidligere var det nok navn på et større område som strakte seg fra begynnelsen av Heggdalsveien, langs forsiden av Årstadfjellet og et stykke opp i Sandbakken.

Det er uvisst hva navnet kommer fra. En lund betyr en mindre samling av (lauv-)tre, men det er også en teori om at Lunden kan ha vært en hellig offerlund.1)

1)
Kilder: http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=lund&begge=+&ordbok=bokmaal ; Arvid Midbrød: Der Egersund ble lagt. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 26