Egersund byhistoriske leksikon

Ullvaren

Med hjelp av fagfolk og sammen med investorer fra Østlandet startet Tønnes Houge Puntervold i 1891 opp Egersunds Uldvarefabrik som han drev parallelt med Aabergs mølle som han også eide.

Puntervold løste etter hvert ut sine medinvestorer, og fra 1897 eide han anlegget alene. Han leide det da bort til to faglærde i bransjen, Peder K. Svarstad og Karl Molvær. Disse drev godt, og ved århundreskiftet hadde bedriften rundt 30 ansatte.

Spinnerimaskinene ble først drevet av vannkraften fra Lundeåne, men fra 1900 produserte fabrikken selv elektrisk kraft både til maskiner og belysning. Denne kraftstasjonen var den første som ble satt i drift i Dalane.1)

I 1903 tok Molvær over virksomheten og drev den videre som Egersunds nye Uldvarefabrik. Stadig hardere konkurranse gjorde at fabrikken måtte redusere driften betraktelig etter som tiden gikk, og i 1911 ble både mølla og fabrikken solgt på tvangsauksjon for 29 000 kr.

Ullvaren ca 1920. Foto: T. Sandstøl/DF (Utsnitt)

Ny eier var Otto Ottesen. Han var fagmann innenfor tekstilindustrien. Han la ned mølledriften og startet arbeidet med fornying av maskineriet i ullvarefabrikken. I 1912 ble de gamle bygningene rammet av brann, men allerede ni måneder etter brannen var det full drift i en ny og moderne 40 meter lang fabrikkbygning. Virksomheten skiftet samtidig navn til Egersunds Klædefabrik.

I 1922 var det over for Klædefabrikken. Det ble ny konkurs, og Albert S. Helvig kom inn som ny eier. Han drev fabrikken under navnet Egersunds Uldvarefabrik fram til 1928, da det ble nok en konkurs.

Tellef A. Tellefsen ble ny eier. Han hadde store planer om videre utvikling og drift, men framdriften var liten. Først i 1934 sto et nybygg ferdig. For å få finansiert dette hadde bedriften blitt omdannet til et aksjeselskap under navnet Egersund Ullvarefabrikk A/S. Fabrikkbygningen var nå hele 75 meter lang, men det kom ikke i gang drift i den i første omgang. Tvert i mot ble den solgt på tvangsauksjon i 1935 for 260 000 kr til Svanedal Fabrikker i Oltedal.

Svanedal drev ullvareproduksjon i Egersund i litt over 60 år, fram til sommeren 1996.2)

1)
Den er senere modernisert flere ganger og leverer den dag i dag, i 2013, strøm direkte til sluttbrukere.
2)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2 s. 84f, 184, 263, 311, 421, 576.; Johs. Sætherskar: Det norske næringsliv – Rogaland fylkesleksikon, s. 952; Abram Kjell Sørdal: Mylla - upublisert manuskrift, 26.10.1998; Svanedal A/S