Egersund byhistoriske leksikon

Velkommen til Egersund byhistoriske leksikon

På Egersund byhistoriske leksikon kan du søke etter lokalhistorisk informasjon. Du kan søke med fritekst eller lete gjennom innholdsfortegnelsen (A-Å). Du må gjerne bruke leksikonet som kilde, for eksempel i en oppgave på skolen, så lenge du henviser til oss.

Egersund byhistoriske leksikon er et nettleksikon drevet av Dalane Folkemuseum som en del av museets formidlingsoppdrag. Selv om Egersunds historie er grundig dokumentert gjennom bøker, museets årbøker, museets fotosamling, avisartikler m.v. mener vi at det også kan være verdifullt å formidle byhistorien ved hjelp av digitale medier.

Du er selvsagt velkommen til å følge oss på Facebook!

Vil du vite mer om oss? Klikk her!