Egersund byhistoriske leksikon

Hafsøya

Hafsøya, 1956. Foto: Widerøe/DF (Utsnitt)

Øy som dannes av to elveløp som har sitt utspring i Slettebøvatnet, Eieåne og Lundeåne, og som renner ut i Vågen. Navnet er avledet av det gammelnorske mannsnavnet Hafr, som er det samme som fellesnavnet hafr: bukk (vi finner det samme i bl.a. Hafrsfjord). På Hafsøya (Høgevollen) ble det i 1995 gravd ut to langhustufter som kan dateres til 400 – 500 e.Kr. 1)

Hafsøy gård var hovedgården på øya. I gammel tid var det flere bruk på gården, og sporene etter klyngetunet som disse utgjorde er fortsatt godt synlige.

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1 s. 20; Arvid Midbrød: Stedsnavn i Dalane, artikkelserie i Dalane Tidende