Egersund byhistoriske leksikon

Aabergs mølle

Aabergs mølle ved Lundeåne. Foto: P. A. Flak/DF

Fram til 1911 var det ei kornmølle i drift ved Lundeåne. Mølla hadde mange eiere opp gjennom årene, og de fleste er glemt i dag. Men en av dem, Ole Sivertsen Aaberg, sikret seg en plass i Norgeshistorien da han fant Årstadskatten i 1835. Etter ham ble mølla kalt Aabergs mølle.

Blant senere eiere var Abraham Sørensen Bøckman, som hadde store planer for mølledriften. Men det ble med planene.

Sist på 1800-tallet eide Tønnes Houge Puntervold mølla. I 1891 startet han opp med en ullvarefabrikk som han drev ved siden av møllebruket. Mølla var i drift til 1911, da den ble solgt på tvangsauksjon sammen med ullvarefabrikken.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 175, 323; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 84; Abram Kjell Sørdal: Mylla - upublisert manuskrift, 26.10.1998