Egersund byhistoriske leksikon

Damsgårdsbrua

Damsgård bru, cirka 1895/96. Foto: P. A. Flak/DF

Bru over Lundeåne, mellom Elvegaten og Gamleveien.

Brua er ei steinhvelvbru med fem spenn, bygd i slutten av 1840-åra som en del av forbindelsen mellom Egersund by og Vestlandske Hovedvei. Den avløste da ei gammel kloppebru som lå på omtrent samme sted. Før det igjen var det kun et vadested her, Lundervadet.

I 1930-åra fikk brua betongdekke og ble utvidet med fortau på begge sider.1)

1)
Kilder: Abram K. Sørdal: Samferdsel og kommunikasjon i Eigersund og omegn i eldre tid. Dalane Folkemuseums årbok nr. 14, s. 47; Svein Magne Olsen: Fra tråkk til motorveg, s. 78