Egersund byhistoriske leksikon

Humlestadgaten

Humlestadgaten i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Gate fra Gamleveien og sørvestover, i retning bydelen Humlestad, navnsatt i 1935.

Gata var opparbeidet omtrent til krysset med Fabrikkgaten i 1858, og ble kalt Gade No.24 i Reguleringsplan 1858. Herfra fortsatte vegen i en bratt bakke bak Humlestadgaten 7 og opp til Hafsøyveien. Denne bratte kneika ble kalt Tussabrådet. Den var uegnet som kjøreveg, og ny veg ble anlagt i 1926. Den del av Humlestadgaten som fortsetter etter krysset med Hafsøyveien ble også regulert i Reguleringsplan 1858 der den ble kalt Gade No. 26.

I 1858 var det bygget få hus langs gata, men ved århundreskiftet var strekningen mellom Gamleveien og Fabrikkgaten fullt utbygd.

Reguleringskommisjonens forslag til navn var Johan Feyers gade, men formannskapet endret dette til Langgaden, et navn gata hadde fra 1905 til 1935. Den bratteste del av gata, mellom Gamleveien og Fabrikkgaten, kaltes tidligere på folkemunne Sjokoladebrådet, etter sigende fordi det ble produsert sjokolade i huset i bunn av bakken (Gamleveien 8).1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 46; Abram Kjell Sørdal: Samferdsel og kommunikasjon i Eigersund og omegn i eldre tid. Dalane Folkemuseums årbok nr. 14, s. 47f