Egersund byhistoriske leksikon

Humlestad

Humlestad før området ble utbygd, ca 1920. Foto: T. Sandstøl/DF

Bydel som ligger på Hafsøya, vest under Kråkefjellet. Navnet er sammensatt av plantenavnet humle og det gammelnorske stad (fra vikingtid eller eldre, betydning: «oppholdsplass»).1)

Området ble bygd ut i 1930-årene. Tomtene var attraktive, og flere velstående familier, forretningsdrivende og næringslivsledere, slo seg til her. Slik sett kan bydelen få betegnelsen «patrisierbyen».

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 46