Egersund byhistoriske leksikon

Hafsøyveien

Hafsøyveien. Foto: Mittet/DF

Veg på Hafsøya.

I 1905 fikk deler av vegen slik vi kjenner den i dag – sammen med Humlestadgatennavnet Langgaden, mens navnekomiteens forslag var Johan Feyers gade. Den var regulert fra Gamleveien til under Hafsøy-Varberg.

I Reguleringsplan 1931 ble vegene i området endret, noe som førte til navneendring i 1935. Da ble strekninger mellom Gamleveien og toppen av Humlestadbakken (som var navnet på en regulert veg mellom jernbanelinja og foten av Kråkefjellet) og videre mot Hafsøystronne gitt navnet Humlestadgaten mens strekningen mellom Humlestadbakken og Hafsøy gård ble kalt Hafsøyveien.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 45