Egersund byhistoriske leksikon

Gatenavn

Et av de originale gateskiltene fra 1906 som fortsatt henger på plass. Foto: Torbjørn Bøe

Egersund fikk offisielle gatenavn etter vedtak i bystyret 2. juni 1905. Før den tid hadde det eksistert uformelle navn på byens gater, men flere av disse fikk andre navn enn de som hadde vært brukt inntil da. Gatene som ble navngitt, var basert på de regulerte gatene i Reguleringsplan 1905.

I første instans var det en komité nedsatt av reguleringskommisjonen som foreslo gatenavnene. Reguleringskommisjonen sluttet seg til komiteens forslag og sendte det videre til formannskapet som imidlertid ikke var helt fornøyd og dermed gjorde 14 endringer. Da bystyret behandlet saken, ble det gjort 7 endringer i formannskapets forslag.

Til sammen ble 81 gater og plasser navngitt, men ikke alle ble bygd. Gateskilt ble kjøpt inn og satt opp i 1906, og skiltene kostet til sammen 250 kr. Fortsatt er noen av de opprinnelige gateskiltene i bruk.

Siden er det gjort flere endringer, ofte i forbindelse med at nye reguleringsplaner ble gjort gjeldende. Det kan du lese mer om her.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 38 f