Egersund byhistoriske leksikon

Fabrikkgaten

Utsnitt av Reguleringsplan 1905

Gate mellom Fabrikkplassen og Humlestadgaten. vedtatt i 1905.

I 1905 var det bare en «Fabrikk» i Egersund, nemlig Egersunds Fayancefabrik.

Gata fikk navn i 1905, men var opparbeidet allerede i 1858 som forbindelse mellom Fabrikken og disponentboligen.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 42