Egersund byhistoriske leksikon

Bråd

Sjokoladebrådet. Foto: P. A. Flak/DF

Ordet bråd betyr bratt bakke. Ordet er en dialektform av det norrønne brot.

I Egersund er det mange bratte bakker, og mange av disse har blitt, og blir til dels fortsatt, omtalt som bråd:1)

1)
Kilder: I. Mehus: Stedsnavnene i og omkring Egersund - hvad de forteller os. Særtrykk av Egerundsposten 1938; Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11; Abram Kjell Sørdal: Samferdsel og kommunikasjon i Eigersund og omegn i eldre tid. Dalane Folkemuseums årbok nr. 14, s. 47f