Egersund byhistoriske leksikon

Jernbanebrua

Den første jernbanebrua over Lundeåne, ca. 1880. Foto: E. H. Torjusen/DF (Utsnitt)

Bru på Jærbanen over Lundeånas utløp, mellom Hafsøya og Arenes. Den hadde lav høyde over Lundeåne, og for at båter skulle komme til ved fayansefabrikkens kai mot Lundeåne var halvdelen nærmest Arenes bygd som ei svingbru som kunne åpnes. Den første brua ble bygd i tre, men det gikk ikke lenge før den måtte erstattes med ei mer solid stålbru.

Da driften av Jernbanestasjonen i sentrum opphørte i 1952 ble jernbanebrua revet og ei ny kombinert veg- og jernbanebru i betong sto ferdig året etter. På denne gikk det et havnespor der det i dag er gangveg, mens vegdelen ble en del av Jernbaneveien.