Egersund byhistoriske leksikon

Arenes

Utsnitt av et bykart fra 1868

Et nes beliggende øst for kirken, ved utløpet av Lundeåne, mellom Kirkeviken og Lervika. Den staselige Nesgård ble bygd på Arenes av sorenskriver Niels Paulsen i 1736.

Gården ble kjøpt av Statsbanene da det var klart at Jærbanen skulle bygges, og hovedhuset ble tatt i bruk som jernbanestasjon ved banens åpning i 1878 mens de andre bygningene på gården ble revet. Etter hvert som både Kirkeviken og Lervika ble fylt ut var Arenes til slutt ikke noe nes lenger.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1 s. 73 f., Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2 s. 24, 172 f.;