Egersund byhistoriske leksikon

Jernbaneveien

Jernbaneveien under bygging i 1956. Foto: Widerøe/DF (Utsnitt)

Veg mellom Lundeåne og Eie (rv. 42), navnsatt i 1953 og åpnet for trafikk i 1957. Veien ligger der hvor Jærbanen gikk da den hadde endestasjon i Egersund sentrum, på Arenes.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 47; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 556