Egersund byhistoriske leksikon

Strandabakken

Utsnitt av Bykart 1868.

Betegnelsen på deler av området ovenfor bebyggelsen langs Egersundstronne, mellom Malmbakken og Jernhaugen.1)

1)
Kilde: Arvid Midbrød: Der Egersund ble lagt. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 11