Egersund byhistoriske leksikon

Jernhaugen

Utsnitt av Bykart 1868
Jernhaugen under utgraving til venstre i bildet. Foto: P. A. Flak/DF

Området var opprinnelig en løkke med utstrekning omtrent mellom KirkegatenAarstadgatenStorgaten.

Første ledd i navnet, jern, har sannsynligvis noe med metallet jern å gjøre, uten at sammenhengen i dette tilfelle er klar. Selve haugen gikk omtrent fra Johan Feyers gate nr. 7 og nesten til toppen av gata. Ned mot Storgaten var det temmelig bratt, og der var det en populær akebakke om vinteren.

Kiddel Årstad eide i sin tid denne løkka. Senere fikk Tønnes Houge Puntervold den. Han solgte den til Jakob Aase som bygde den ut med 35 tomter i 1890-åra.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 47; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 194; I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hvad de lærer oss