Egersund byhistoriske leksikon

Egersundstronne

Egersundstronne i 1930-åra. Foto: Widerøe

Strekningen mellom kirken og Lindøygapet er ofte omtalt som Egersundstronne, eller bare stronne1). I middelalderen var nok dette et tyngdepunkt ved sundet, men neppe et enerådende sentrum. Området hørte til Årstad.

Det var her byen utviklet seg fra. Fram til 1700 lå det bare noen spredte hus på strandflata og noen få sjøbuer langs Vågen, men de neste 50 årene vokste Egersundstronne raskt. Våningshus og uthus ble bygd på strandflata, sjøbuer langs Vågen, og i 1750 hørte 500 – 600 mennesker til her. Stronne hadde blitt Dalanes viktigste sentrum, det største strandstedet i amtet og det viktigste bysamfunnet etter Stavanger.2)

1)
«Stronn» er lokal dialekt av «strand»
2)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 34, 409