Egersund byhistoriske leksikon

Malmbakken

Utsnitt av Bykart 1868

Malmbakken var et jordstykke under Årstad som lå omtrent der Malmgaten nå ligger - beliggenheten er bl.a. vist på Reguleringsplan 1858. Betegnelsen kommer muligens av at en familie som het Malmø eide stykket, men det kan også bety at det var en sandbakke her (malm kan bl.a. bety sand).1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 52; I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hvad de lærer oss