Egersund byhistoriske leksikon

Elvegaten

Utsnitt av Reguleringsplan 1905

Gate mellom Lerviksbakken og Damsgårdsbrua.

Elvegaten i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Gata var anlagt og utbygd allerede i 1858. Den ble videreført i Reguleringsplan 1859.

På et bykart fra 1868 er den kalt Aa-gaden, og den fikk sitt offisielle navn i 1905.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 42