Egersund byhistoriske leksikon

Lerviksbakken

Utsnitt av Reguleringsplan 1905

Gate mellom Nytorget og Aarstadgaten, navnsatt i 1905. Navnet kommer fra vika som før lå i bunnen av bakken, Lervika, men som ble fylt igjen på begynnelsen av 1890-tallet og videre utover første halvdel av 1900-tallet.

Reguleringskommisjonens forslag til gatenavn var Lervigsalmenningen, men i bystyret ble det vedtatt Lerviksbakken for den øvre delen (sør for Storgaten) og Nytorvet for den nedre delen (nord for Storgaten).

Lerviksbakken i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Lerviksbakken ble regulert og anlagt som Branngate i Reguleringsplan 1905. Den følger traseen til ræget mellom Nytorget og Årstad, Østre Ræge. I dagligtale ble bakken kalt både Storabrådet og Jensabrådet, det siste fordi kjøpmann Karl Jensen drev sin butikk mederst i bakken, i Storgaten 39.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 50