Egersund byhistoriske leksikon

Byste av Leiv Tveit

Byste av Leiv Tveit. Foto: Per Einar Lædre

Byste av institusjonen Bakkebøs første bestyrer Leiv Tveit, plassert ved Bakkebø kirke. Bysten er utført av billedhugger Emma Matthiasen, og ble avduket av Bakkebøs mangeårige sjåfør, Jens Tønnessen, 26. oktober 1970.1)

Bysten er et av flere minnesmerker i byen og nærmeste omegn.

Les mer om Leiv Tveit og institusjonen på Dalane Folkemuseums temasider om Bakkebø: https://dalanefolkemuseum.no/bakkebo/

1)
Kilde: Dalane Tidende 28.10.1970