Egersund byhistoriske leksikon

Bakkebø kirke

Bakkebø kirke ble innviet den 29. mai 1960, reist og eid av Bakkebø sentralinstitusjon. Den huset i flere år menigheten der, både til morgensamlinger og søndagsgudstjenester, og ble brukt til dåp, konfirmasjoner og bisettelser. Da institusjonen ble oppløst i 1991 ble kirken overdratt til Eigersund kommune, og deretter overtatt av Egersund menighet fra 1. januar 1992.

Ved den kommunale overtagelsen forsvant den daglige bruken av kirken - den ble en bydelskirke med gudstjeneste annenhver søndag. I 2008 fikk Bakkebø kirke status som kulturkirke.

Les en utfyllende artikkel om kirken på Dalane Folkemuseums temasider om Bakkebø: https://dalanefolkemuseum.no/bakkebo/omradet/bruksbygg-og-anlegg-2/bakkebo-kirke/

Foto: Dalane Folkemuseum.