Egersund byhistoriske leksikon

Bakkebø

Bakkebø ble opprettet som sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i 1947, for fylkene Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. De første klientene ankom i 1948 og institusjonen var deretter i drift i over 40 år. Da HVPU-reformen trådte i kraft i 1991 markerte det slutten for Bakkebø og andre tilsvarende institusjoner.

Gjennom mange år fungerte Bakkebø som hjem og arbeidssted for flere hundre mennesker med diagnosen psykisk utviklingshemming. I praksis var klientene fra Kirkenes i nord, til Halden i syd, fra Trysil i øst, til Karmøy i vest. Institusjonen gav tilbud til de som var for svakt fungerende til å følge åndssvakeskolen og de som var for høyt fungerende til å trenge pleiehjemsplass.

Området hvor institusjonen lå - Slettebø i Egersund - kalles stadig «Bakkebø» på folkemunne.

Les mer om institusjonen på Dalane Folkemuseums temasider om Bakkebø: https://dalanefolkemuseum.no/bakkebo

Foto: Widerøes Flyveselskap AS / Dalane Folkemuseum.