Egersund byhistoriske leksikon

Ameliadalen

Ameliadalen. Foto: Widerøe/Dalane Folkemuseum

Et folkelig lokalt navn på området under Kråkefjellet, langs Damsgårdsgaten mellom Sykehuset og Høgevollsveien.1)

1)
Kilde: Bjørn Kjos-Hanssen: Ung i Egersund, s. 44