Egersund byhistoriske leksikon

Kråkefjellet

Utsikt mot Kråkefjellet. 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Kråkefjellet er høyeste punkt på Hafsøya og ligger nordnordøst for Damsgård. Navnet er av nyere dato.

Toppen av Kråkefjellet er godt synlig fra store deler av byen, og var derfor et av stedene hvor det ble bygd Rygle. I 2009 ble det montert teleskop og satt opp en fløy på Kråkefjellet. Fløyen har årstallet 2008.1)

1)
I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 197; http://www.egersund.org/index.cfm?id=242311