Egersund byhistoriske leksikon

Høgevollsveien

Høgevollsveien under opparbeidelse i 1961. Foto: Widerøe/DF

Veg mellom Gamleveien og Eigersundsveien, navnsatt i 1905.

Høgevoll er navnet på toppen av den støtsidemorene som ligger nordøst for Kråkefjellet. Morenen er dannet i slutten av siste istid, og viser tydelig isens bevegelsesretning før den smeltet og forsvant. Navnet, som er forholdsvis nytt, er sammensatt av høg og voll (av det norrøne vollr - grasslette) - altså en høytliggende grasslette.

Arkeologiske utgravinger på Høgevollen i 1995 viste to langhustufter der det var spor etter både fjøs og lagerrom for høy eller annet stråfor. Disse kan dateres til 400 – 500 e.Kr.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 47; egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 20