Egersund byhistoriske leksikon

Damsgårdsgaten

Damsgårdsgaten. Foto: Sven Larsen/DF

Gate mellom Humlestadgaten og Høgevollsveien, fikk sitt navn i 1905. Har navn etter området Damsgård, som den går gjennom. Den ble på folkemunne også kalt Olavabakken etter ei kone som het Olava som bodde der.

Den del av gata som er nærmest Humlestadgaten er bygd ut etter Reguleringsplan 1858, der den var kalt Gade No.25, mens den øvrige delen mot Høgevollsveien er bygd ut etter Reguleringsplan 1905. Det er tydelig å se forskjellen på gatebredden på de to strekningene.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 42