Egersund byhistoriske leksikon

Metodistbakken

Utsnitt av Reguleringsplan 1905.

Gate mellom Storgaten og Peder Clausens gate, regulert i Reguleringsplan 1858, der den er kalt Gade No.7. Den fikk sitt navn i 1905.

Metodistene hadde bygd sin kirke, innvigd i 1890, på en teig av Marieminde, en eiendom som siden fikk adresse Peder Clausens gate 29. Bakken leder fra Storgaten og opp til Metodistkirken.1)

Sett fra Storgaten. Foto: T.Bøe
1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 52; harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 94