Egersund byhistoriske leksikon

Marieminde

Utsnitt av Bykart 1868

Ei løkke som lå mellom Kirkegaten, Lerviksbakken og Peder Clausens gate hadde i 1850-årene navn etter eieren, kjøpmann Jürgens, sin frue Marie. Hun var best kjent i byen som madam Jürgens, og løkka ble populært kalt Madam minde.

Jürgens hadde kjøpt eiendommen av Tønnes Johnsen Årstad i 1829. Fru Jürgens solgte den videre til Carl Post som i sin tur fikk den bygd ut. Opprinnelig besto den av en stor haug som ble gravd ut ved bygging av Metodistkirken og andre hus i området. Massen fra haugen ble brukt til utfylling av Lervika.1)

1)
Kilde: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hvad de lærer oss. Særtrykk av Egersundsposten 1938