Egersund byhistoriske leksikon

Rauhedlå

Rauhedlå (offisiell skrivemåte: Raudhella) er det gamle navnet på stedet ved Vågen der Fonn Egersund AS holder til (2012). Første ledd i navnet er fargen rød og henspeiler på at det var rød stein i området.

Hedlå (dialekt for hella, ei helle) er brukt både om en flat, tynn stein og om tilhogde flate steiner lagt som brygge. I dette tilfelle er ordet brukt om en flat, tynn stein. Den del av hedlå som lå over vannet er nedbygd, men fortsettelsen av den stikker ca 0,5 meter utenfor betongkaien på ca 4 meters dybde ved det eldste bygget til Fonn.1)

1)
Kilder: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938; Roar Seglem, 2012