Egersund byhistoriske leksikon

Feyling, Ludvig Caspersen

Ludvig Caspersen Feyling (1745 – 1818) var en tysk håndverksgesell, født i den lille byen Waldgirmes nord for Frankfurt am Main.

Han ble konfirmert i 1759 og begynte så i snekkerlære, sannsynligvis i Frankfurt. Etter at læretiden var ferdig dro han ut på vandring, slik skikken var for håndverkersvenner. Hans veg gikk mot nord, og i 1770 var han i København. Derfra kom han til Bergen, hvor han ble innskrevet i snekkerlauget i 1771. Han reiset imidlertid tilbake til København for en stund, men vendte tilbake til Bergen før han ble engasjert til et oppdrag i Stavanger i 1775. I 1776 kom han til Egersund der han giftet seg med Kristine Clausdatter Bodom i 1778.

I 1785 fikk Ludvig Caspersen Feyling ansvaret for et omfattende byggeprosjekt på Egersund kirke. Det kirkebygg han og flere andre håndverkere begynte å arbeide på, var en nokså lavloftet langkirke med en korsarm mot sør. Da kirken endelig sto ferdig og nymalt i 1788 hadde byen fått et stasbygg som har gjort tjeneste fram til denne dag.1)

1)
Kilder: Abram Kjell Sørdal: Ludvig Caspersen Feiling. Artikkel i Dalane Tidende 24.02.1995;Arvid Midbrød og Jon Stangeland: Egersund kirke (småskrift);