Skolestua

Interiør i en gammeldags skolestue

Skolestua fra Helleland, oppført i 1895, representerer en viktig periode i Norges skolehistorie. Denne bygningen illustrerer den nasjonale satsningen på utdanning og opplysning på slutten av 1800-tallet, samtidig som den gir innsikt i hverdagen for både lærere og elever i den tiden.

Skolestua på Dalane Folkemuseum ble bygget i 1895 i Møgedal. Den var i bruk frem til 1960-tallet og ble flyttet til museet i 1973. Bygningen gir uttrykk for en tidsånd hvor det ble reist mange slike skolehus de siste tiårene av 1800-tallet. Dette var et resultat av den store satsningen på utdanning og opplysning som resulterte i en allmenn skole. Skolestuene er stedfortredere for omgangsskolen og ble fremtvunget av skoleloven av 1860, som påla fast skole i kretser som hadde mer enn 30 skolepliktige barn.

Skolestua er en tømret bygning med to rom i første etasje, samt loft. Den er typisk for skolestuene reist på slutten av 1800-tallet. Dette gjenspeiles i skolestuas størrelse, romfordeling (klasserom og bolig for lærer), samt organisering av klasserommet med kateter og pulter.

Samlingen i skolestua består av inventar, undervisningsmateriell, og en rikholdig boksamling, hentet fra flere skoler i distriktet, blant annet Egersund Almueskole.

Skolestua er tilbakeført slik den kan ha sett ut rundt århundreskiftet. Elevene kom fra et stort distrikt, og mange hadde en lang vei å gå. Mange kom til skolen gjennomvåte og måtte tørke ytterklærne på ovnen. De små kretsskolene hadde bare ett klasserom hvor alle satt, uansett alder. Elevene ble undervist i lesing, skriving, og regning.

Beliggenhet

Kart som viser hvor Dalane Folkemuseum er.
DF

Dalane Folkemuseum

Sølvhagen 9, 4373 Egersund

Fra E39, ta avkjørselen mot Egersund på riksvei 426. Det er skiltet til Dalane Folkemuseum fra riksvei 426 når du kommer til Slettebø ved Egersund.

Fra Egersund Jernbanestasjon er det cirka 30 minutter til fots. Det går også buss, gå av på busstoppet «Holan» på Slettebø.