Rosslandsguden

Uthogget steinhode

roomStrossa – utenfor butikken

Rosslandsguden kommer fra Rossland i Sokndal, og kom til museet i 1910. Steinhodets opprinnelse og alder er svært omdiskutert, men fagfolk mener i dag at hodet trolig er forhistorisk.

Steinhodet som nå står utstilt på Jøssingfjord Vitenmuseum har vært gjenstand for mye grublerier. Når ble det laget? Hvem laget det? Og ikke minst, hva ble det brukt til?

Rosslandsguden har alltid vært kontroversiell. Da «Mannahove fra Rosland» kom til Dalane Folkemuseum i 1910, og dermed i offentlighetens søkelys, ble dette starten på en debatt som skulle dukke opp med jevne mellomrom utover hele 1900-tallet – en debatt som dreide seg om steinhodets opprinnelse og historie: Er dette en hedensk gud eller uttrykker den noe helt annet? Hvem fant steinhodet og når skjedde dette?

Rosslandsguden kommer fra Rossland i Sokndal. Den er hugget ut av en lokal bergart og er cirka 60 cm høy. Steinhodets opprinnelse og alder er svært omdiskutert, men fagfolk mener i dag at hodet trolig er forhistorisk. En stund etter at steinhodet kom til museet, kom det også inn to steinkar. De skal opprinnelig ha blitt funnet i nærheten av steinhodet – i ei ur like ved «Alteret» eller «Skammelen» på Rossland.

Rossland er generelt et rikt kulturminneområde som kan ha vært et kultsted i eldre jernalder, sett i sammenheng med det førkristne blotet og fruktbarhetskultus.

Beliggenhet

Kart som viser hvor Jøssingfjord Vitenmuseum er.
JV

Jøssingfjord Vitenmuseum

Åna-Sira-veien 665, 4380 Hauge i Dalane

Jøssingfjord i Sokndal kommune. Avkjørsel fra fylkesvei 44 i bunnen av dalen.