Bileggerovnsamling

Utstilling av ovner og ovnsplater

roomHovedhuset – kjeller

Bileggerovnsamlingen kaster lys over Norges rike ovnshistorie fra 1500-tallet og framover, fremhever kunsthåndverket bak produksjonen og viser ovnenes evolusjon og betydning i dagliglivet.

Denne Bilegger-ovnsamlingen presenterer et omfattende blikk på Norges ovnshistorie fra det tidlige 1500-tallet og fremover. Bileggerne ble introdusert til Norge på 1500-tallet, og ble en integrert del av norske hjem fra 1600-tallet. Med sin spesifikke design for torvfyring fikk de en sterk tilstedeværelse særlig på Vestlandet og i nord. Ovnene bærer motiver inspirert av både klassisk tid, bibelske scener og kongelige portretter.

I samlingen er det inkludert eksemplarer fra kjente norske jernverk som Bærums Jernverk og Nes Jernverk, som vitner om ovnenes sentrale plass i den norske industrihistorien.

Beliggenhet

Kart som viser hvor Dalane Folkemuseum er.
DF

Dalane Folkemuseum

Sølvhagen 9, 4373 Egersund

Fra E39, ta avkjørselen mot Egersund på riksvei 426. Det er skiltet til Dalane Folkemuseum fra riksvei 426 når du kommer til Slettebø ved Egersund.

Fra Egersund Jernbanestasjon er det cirka 30 minutter til fots. Det går også buss, gå av på busstoppet «Holan» på Slettebø.