Skolen i gamle dager

roomSkolestua

school1.–5. klasse

schedule45 minutter

Elevene besøker skolestua fra 1895 der de får høre om hvordan det var på skolen i gamle dager. Vi ser på utstyr og materiale som var i bruk, og elevene får skrive/tegne på skifertavler eller prøve seg med penn og blekk. Økten vil gi elevene innblikk i hvordan en skoledag kunne fortone seg for sine tippoldeforeldre.

Det er utarbeidet et hefte for lærerne kalt «Kunnskap er makt. Skolen som oppdragerinstitusjon og kunnskapsformidler i historisk perspektiv». Materialet kan brukes til et eventuelt forarbeid.