Skolen i gamle dager

roomSkolestua

school1.–5. klasse

schedule45 minutter

Elevene besøker skolestua fra 1895, der de får høre om hvordan det var på skolen i gamle dager. Vi ser på utstyr og materiale som var i bruk, og elevene får skrive/tegne på skifertavler eller prøve seg med penn og blekk. Økten vil gi elevene innblikk i hvordan en skoledag kunne fortone seg for sine tippoldeforeldre.

Kompetansemål

  • utforske og beskrive kulturminner og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet (SAMFUNNSFAG, 2. TRINN)
  • utforske og presentere hvordan mennesker levde for én til to menneskealdre siden (SAMFUNNSFAG, 2. TRINN)
  • utforske kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag (SAMFUNNSFAG, 4. TRINN)