Seilskutetiden

school1.–2. klasse

schedule45 minutter

Elevene besøker sjøfartsrommet. Her får de høre historien om førstereisgutten Tønnes, som reiste til sjøs på ei seilskute for over 100 år siden. Vi snakker om seilskutene, hvor Tønnes reiste, hva han hadde med og hvem som arbeidet om bord på skuta.

Det er utarbeidet et hefte med fortelling om førstereisgutten som med fordel kan brukes til forarbeid. Du finner heftet her.

Kompetansemål

  • utforske og beskrive kulturminner og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet (SAMFUNNSFAG, 2. TRINN)
  • utforske og presentere hvordan mennesker levde for én til to menneskealdre siden (SAMFUNNSFAG, 2. TRINN)
  • utforske kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag (SAMFUNNSFAG, 4. TRINN)
  • utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønstre (SAMFUNNSFAG, 7. TRINN)