Sau i Dalane

roomSlettebø

school6.–7. klasse

scheduleCa. 3 x 45 minutt

I samarbeid med den kulturelle skolesekken tar vi imot 7. klassinger til opplegg om sauens betydning i Dalane. Opplegget er tredelt med både praksis og teori.

 • FORMIDLING OM ULL
  Vi forteller om ullbearbeiding – helt fra klipping, til spunnet tråd og vevd tekstil – ved å vise redskaper brukt gjennom hele prosessen. Vi avslutter med quiz om plantefarging av garn.

 • KARDING OG SPINNING PÅ HÅNDTEIN
  Elevene får karde ull og prøve å spinne tråd på håndtein.

 • VEVEAKTIVITET MED ULL
  Elevene vever en liten sau der de kan bruke noe av ullen de har kardet og spunnet, kombinert med garn i ulike farger.

Vi har også mulighet for å tilby et forenklet opplegg til andre grupper og alderstrinn.

Kompetansemål

 • beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv (KUNST OG HÅNDVERK, 7. TRINN)
 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier (KUNST OG HÅNDVERK, 7. TRINN)
 • utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønstre (SAMFUNNSFAG, 7. TRINN)