Mens tiden tikker

school3. klasse

schedulecirka 90 minutter

Formidlingsopplegget «Mens tiden tikker» er basert på boken med samme navn. Skoleklassene besøker først Eigersund folkebibliotek og blir kjent med Egersund Fayancefabrikk. Kort tid etter skolebesøket går turen til Egersund Fayancemuseum, der elevene får knyttet nærmere kjennskap med fabrikkens historie og produksjon. Inspirert av utstilte gjenstander får elevene selv skape sitt eget produkt.