Johan Feyer og Fayancefabrikken

placeNettbasert

school1.–7. klasse

Dette er en nettbasert undervisningsressurs for bruk i grunnskolen. Den tar for seg Johan Feyers liv og virke i tekst og bilder, med tilhørende spørsmål og arbeidsark.

Opplegget er utviklet som del av Feyerjubileet i 2021.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10