Jernalderen og spannformet keramikk

school4.–7. klasse

scheduleca. 90 minutter

I samarbeid med den kulturelle skolesekken tar vi imot 4. klassinger til et todelt formidlingsopplegg med fokus på jernalderen i Dalane. Elevene før først lære om jernalderen, før de selv får lage spannformede kar.

Museet tilbyr samme type redskaper man mener ble brukt under folkevandringstiden. Den spannformede keramikken er en særnorsk type som kun ble laget under folkevandringstiden i Norge.

Kompetansemål

  • utforske kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag (SAMFUNNSFAG, 4. TRINN)
  • bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte (KUNST OG HÅNDVERK, 4. TRINN)
  • undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander (KUNST OG HÅNDVERK, 4. TRINN)