Jernalderen og spannformet keramikk

school4.–7. klasse

scheduleca. 90 minutter

Museet tilbyr et undervisningsopplegg med fokus på jernalderen i Dalane. Etter et foredrag om jernalderen får elevene anledning til å lage sitt eget spannformede kar. Den spannformede keramikken er en særnorsk type som kun ble laget under folkevandringstiden.

Museet tilbyr samme type redskaper man mener at man brukte under folkevandringstiden. Elevene får veiledning underveis, og det er ikke vanskeligere enn at alle får det til.