Kua mi, jeg takker deg

roomHovedhuset

school2.–4. klasse

schedule45 minutter

Barna lærer om hvor nyttig og verdifull kua har vært. Vi snakker om melkens verdi og produkter laget av melk, og ser på gjenstander som tidligere har blitt brukt til å bearbeide melk, for eksempel for å lage smør.

Kompetansemål

  • utforske kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag (SAMFUNNSFAG, 4. TRINN)
  • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid (MAT OG HELSE, 4. TRINN)
  • samtale om måltidsskikker fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer, og om verdien av å spise sammen med andre (MAT OG HELSE, 4. TRINN)