Fayancefabrikken og den industrielle revolusjon

roomSkolebesøk

schoolVG1–VG3

scheduleca. 1 time

Egersunds Fayancefabrik Co er et godt eksempel på industrialiseringen i Norge fra midten av 1800-tallet. Foredraget tar utgangspunkt i ulike faktorer for vellykket industrietablering, og knytter dem opp mot fabrikken i Egersund: entreprenører, kapital, råvarer, etterspørsel, drivkraft, arbeidskraft, teknologi og infrastruktur.

Vår museumsformidler kommer til skolen for å holde foredraget, og trenger bare projektor og skjerm tilgjengelig. Eventuelt er det mulig å besøke Egersund Fayancemuseum for foredrag.

Kompetansemål:

  • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden (HISTORIE, VG3)
  • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i (HISTORIE, VG3)
  • drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull (HISTORIE, VG3)
  • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv (HISTORIE, VG2)
  • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn (HISTORIE, VG2)
  • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn (HISTORIE, VG2)
  • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonal (HISTORIE, VG2)