Design din egen asjett

school6. klasse–VG3

scheduleca. 90 minutter

Fayancefabrikken i Egersund var opptatt av å følge de siste motene og trendene i sine design, og hadde dyktige ansatte som jobbet med dette. Det gjenspeiles i det omfangsrike utvalget som finnes av både modell og dekor gjennom 132 år.

Elevene får mulighet til å lage sitt eget design på asjett. Vi starter med en inspirasjonsrunde i museet. Elevene kan enten få ta bilder med mobil, eller ta med seg skisseark og tegne skisser i utstillingene. Deretter får elevene bruke designet sitt på en asjett. Man kan enten male motivet med porselensmaling eller bruke porselenstusjer.

Kompetansemål

  • beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv (KUNST OG HÅNDVERK, 7. TRINN)
  • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider (KUNST OG HÅNDVERK, 7. TRINN)
  • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing (KUNST OG HÅNDVERK, 7. TRINN)
  • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat (KUNST OG HÅNDVERK, 10. TRINN)
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess (KUNST OG HÅNDVERK, 10. TRINN)