Bli kjent med museet

school3.–7. klasse

schedule45 minutter

Elevene tas med på bli-kjent-tur i museets samlinger, uteområde og skjulte rom.