Tingene forteller – lokalhistorie på Slettebø

roomHovedhuset

school3.–7. klasse

schedule45 minutter

Vi tar dere med inn i «hovedhuset» på Slettebø, der gjenstandene vi tar vare på blir utgangspunkt for å lære elevene om en rekke tema:

  • Museets historie
  • Familien Feyer
  • Hvordan bondestanden levde
  • Hvordan embetsstanden levde

Vi tilpasser innholdet etter klassetrinn og er åpne for å fordype oss litt ekstra i spesielle tema, hvis dere har ønsker i forkant av besøket.

Kompetansemål

  • utforske kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag (SAMFUNNSFAG, 4. TRINN)
  • utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønstre (SAMFUNNSFAG, 7. TRINN)
  • utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur (SAMFUNNSFAG, 10. TRINN)